Pastoren

Pastor Henning Lunde er 39 år gammel.

Han er født i Porsgrunn og ble frelst i GKS kirken i 1998 som er 22 år siden.

Han gikk et år på bibelskolen til Troens Liv Bibelsenter i Skien.

Han ble åndsdøpt og forandret mektig av Guds herlighet i vekkelsen som var i Pensacola i Florida.

Han har også reist rundt å forkynt evangeliet og også bodd 3 år i Finnmark.

Han har vært innom alle de kristne kanalene her i Norge.

Han var ansatt hos Gospel Channel som hadde sitt studio i Drøbak en periode.

Der virket han som forkynner/programleder og teknikker.

Han har også virket som reisende predikant i 20 år og nå driver han kanalen Miracle Revival Channel i Drøbak der Gospel Channel drev før.

Han bygget opp kanalen fra bånd av på egen hånd, så fikk han litt hjelp og støtte fra forskjellige kristne tv folk til utstyr og han investerte mye selv.

Visjonen han har fått av Gud om menigheten er å kunne utruste folk som dem ikke blir passive men aktive i de forskjellige tjenestene Gud har kalt dem til.

Han ønsker spesielt å se den profetiske tjenesten bli gjennopprettet og få virke sterkt i vårt land.