Møteoversikt

Vi har møter ca 2 ganger i året på Storstua i Røyken.

Vi kommer til å starte opp med profetisk utrusning norden i Oslo området fra våren så fort koronaen har roet seg mer ned.