Menighet staben

Pastor Henning Lunde

Ungdomsleder og bønneleder Sara Helene Lunde

Medpastor Maria Evensen

 

Styret består av styrets leder Henning Lunde.

Nestleder Sara Helene Lunde

Styremedlem Tom Nilgard