Profetisk utrustning

Henning Lunde virker i en profetisk tjeneste til oppmuntring, til å komme ut i kallet sitt og til å kjenne Jesus store kjærlighet inn i livene til mennesker.

Hans kone Sara Helene Lunde virker også en del i profetisk tiltale til mennesker 

Vi hadde 2 profetiske møter i januar, også 1 møte i august samt samling for profeter og så hadde vi 3 møter i oktober på Storstua i Røyken.

Vi planlegger det til neste år også en gang på våren.

 

Vi ønsker også ha profetisk utrusning framover der både profeter samles og også alle som kjenner dem er kalt inn i det profetiske til å komme på faste samlinger for å trene sine sanser opp for å kunne virke på rett måte i det profetiske.

Noen av dem som vil undervise er Arnhild Ramsrud, Henning Lunde og gjestetalere som blant annet Mattias Lekardal og flere.